Home > Range

Range

-Minauto Range-

Minauto

"No-licence" cars AIXAM Minauto Access

Minauto Access

from 9 799

-Ambition Range-

City

"No-licence" cars AIXAM City Pack

City Pack

from 11 999
"No-licence" cars AIXAM City Sport

City Sport

from 13 999
"No-licence" cars AIXAM City GTO

City GTO

from 15 399

Coupé

"No-licence" cars AIXAM Coupé Sport

Coupé Sport

from 15 999
"No-licence" cars AIXAM Coupé GTI

Coupé GTI

from 16 499

Crossline / Crossover

"No-licence" cars AIXAM Crossline Pack

Crossline Pack

from 14 799

Crossover

"No-licence" cars AIXAM Crossover Premium

Crossover Premium

from 16 399

-eAixam Range-

eCity

"No-licence" cars AIXAM e City Sport

eCity Sport

from 16 699

eCoupé

"No-licence" cars AIXAM e Coupé Sport

eCoupé Sport

from 19 299
"No-licence" cars AIXAM e Coupé GTi

eCoupé GTi

from 19 999

e-Crossover Premium

"No-licence" cars AIXAM e-Crossover Premium

e-Crossover Premium

from 19 799