Home > Range

Range

-Minauto Range-

Minauto

"No-licence" cars AIXAM Minauto Access

Minauto Access

from 10 499

-Ambition Range-

City

"No-licence" cars AIXAM City Pack

City Pack

from 12 499
"No-licence" cars AIXAM City Sport

City Sport

from 14 499
"No-licence" cars AIXAM City GTO

City GTO

from 15 999

Coupé

"No-licence" cars AIXAM Coupé Sport

Coupé Sport

from 15 499
"No-licence" cars AIXAM Coupé GTI

Coupé GTI

from 16 999

Crossline / Crossover

"No-licence" cars AIXAM Crossline Pack

Crossline Pack

from 13 999

Crossover

"No-licence" cars AIXAM Crossover Premium

Crossover Premium

from 16 799

-eAixam Range-

eCity

"No-licence" cars AIXAM e City Pack

eCity Pack

from 14 299
"No-licence" cars AIXAM e City Sport

eCity Sport

from 16 299

eCoupé

"No-licence" cars AIXAM e Coupé Sport

eCoupé Sport

from 17 999
"No-licence" cars AIXAM e Coupé GTi

eCoupé GTi

from 19 699

e-Crossover Premium

"No-licence" cars AIXAM e-Crossover Premium

e-Crossover Premium

from 19 499