Home > Range

Range

-Minauto Range-

Minauto

"No-licence" cars AIXAM Minauto Access

Minauto Access

from 9 499
"No-licence" cars AIXAM Minauto GT

Minauto GT

from 10 899
"No-licence" cars AIXAM Minauto CROSS

Minauto CROSS

from 11 999

-Emotion Range-

City

"No-licence" cars AIXAM City Pack

City Pack

from 11 599
"No-licence" cars AIXAM City Sport

City Sport

from 13 399
"No-licence" cars AIXAM City GTO

City GTO

from 14 799

Coupé

"No-licence" cars AIXAM Coupé Evo

Coupé Evo

from 14 299
"No-licence" cars AIXAM Coupé Premium

Coupé Premium

from 15 399
"No-licence" cars AIXAM Coupé GTI

Coupé GTI

from 15 899

Crossline / Crossover

"No-licence" cars AIXAM Crossline Evo

Crossline Evo

from 14 299
"No-licence" cars AIXAM Crossover Premium

Crossover Premium

from 15 799

-eAixam Range-

eCity

"No-licence" cars AIXAM e City Pack

eCity Pack

from 13 899
"No-licence" cars AIXAM e City Sport

eCity Sport

from 15 799

eCoupé

"No-licence" cars AIXAM e Coupé Premium

eCoupé Premium

from 18 299
"No-licence" cars AIXAM e Coupé GTi

eCoupé GTi

from 18 999

e-Crossover Premium

"No-licence" cars AIXAM e-Crossover Premium

e-Crossover Premium

from 18 799